Небето

Сънят на небето, който символизира потенциала, възможността или видението за бъдещето. Чувствата ти за това в което вярваш могат да бъдат реализирани. Очакване или питане какво може да се случи. Възприятието ти за промените, които се появяват. Синьото небе представлява положителна перспектива, свобода на изразяване, независимост и надежда. ~Небето е границата.~ Да вярваме, че това, което искате, е възможно или че хубавите неща да се случат. Творчеството. Мечтата за червено небе символизира негативна перспектива за бъдещето, страх, бедствие, конфликт или разочарование. Повярвайте, че лошите неща винаги ще продължат да се случват. В бъдещето има бой или проблеми. Мечтата за тъмно небе символизира чувствата за ситуация в живота си, лишени от положителни възможности. Усещането, че в момента могат да се случат само отрицателни, опасни или неприятни неща. Може да се почувствате енергично чувство за грижа, опасност или лош късмет. Може да се опитвате да преодолеете трудни времена. Знак, че може да сте твърде песимистичен или и да имате полза от протягане към другите за помощ. Мечтата на облачно или тъмно сиво небе символизира тъга, депресия или неприятни чувства. Не се чувстваш добре за живота си в момента. Вижте секцията с теми за други цветове. Сънят за нещо, падащо от небето символизира внезапни идеи, прозрение или възможности. – Късмет. Нещо се е появило в живота ти. Отрицателно, нещата, които падат от небето, могат да представляват трудност при избягване на проблеми или негативни мислните модели. Пример: Човек мечтал за въже, издигащо се към небето. В реалния живот той е прочел книга за будизма, вярвайки, че ще му помогне да промени живота си. Пример 2: Човек мечтае да види как риба пада от небето. В реалния живот той се чувстваше затруднен от всякакви идеи и възможности. Пример 3: Една жена мечтала да види пеперуди в небето, които винаги са били недостъпни. В реалния живот тя се чувстваше чувствителна към отлагането на целта си да пътува по целия свят. Пример 4: Човек мечтае да види летяща чиния в небето. В реалния живот той започва нова работа, с която няма опит.