Топола, топола

Аламо в съня символизира съществото и живота.