Агент

Сънят за един агент символизира един аспект, който прави всичко в името на другия. Ти или някой друг, който върши цялата работа за някой друг, така че няма нужда. Да действаш или да говориш с някой друг. Агентът може да отразява избягването на данъци. Също така може да бъде знак, че вие също сте готови да позволите на другите да ви служат или да вземат решения вместо вас. Мечтата да бъдеш агент символизира опита ти да говориш с другите или да управляваш бизнеса на някой друг. Отрицателно, това може да е знак, че контролирате живота на някой друг.