Предприемач

Ако видите мортий агент в съня си, тогава това предполага, че поемате контрол над собствения си живот, в противен случай ще излезете от контрол.