Действа

Сънувайки, че се държите като символ, поставяйки фасада или се правите на някой, който не сте. Позираш, поза или не си себе си. Да се преструвам. Не може да отразява измамните взаимодействия с другите.