Агония

Когато мечтаете да бъдете в агония, тя представлява, че има някаква задача, която все още не е решена, и затова трябва да помислите за тези проблеми и да намерите решение за тях. Уверете се, че ще се справят с тези проблеми, защото в резултат на това ще продължите да мечтаете за агония.