Климата

Настроението в съня означава промените в живота ви, които понякога се случва неочаквано. За по-добро тълкуване на съня си, моля, обърнете внимание на значението на времето.