Гърдите

Сейфът в съня представлява нещата, които са били поставени. Може би имате качествата, които могат да бъдат използвани като основен ресурс за вашия потенциал и растеж. Уверете се, че се покаже толкова, колкото правите, в противен случай вие няма да постигнете резултатите, които можете да постигнете.