Гърдите

Сънуването и виждането на сейф е обяснено като мечта с важен символизъм за мечтателя. Тази мечта означава, че криете чувството си за самочувствие и самооценка. Тя може също да символизира безопасността или пазенето на тайна. В съня си да видиш празен сейф, това означава загуба или липса.