Колапс

Да мечтаете, че събирате, е символ на високите изисквания на себе си. Сънят предполага, че се притискате прекалено силно. Може да се наложи да преосмислите уменията и компетенциите си. Да не си изгубила погледа си? Опитайте се да си спомните какво трябва да постигнете. Може би имаш проблеми в преценката и решенията си. Вярваш ли на себе си?