Светена вода

Мечтата на светената вода символизира мисли, навици или житейски ситуации, които са напълно изкупителна, напълно положителни или напълно ви отърват от проблеми и негативни ситуации. Изкупителното действие или качеството е безспорна. Отрицателно, светената вода може да отразява много вяра, че нещо незабавно ще реши проблемите ви. Сънят на светената вода, на която не вярвате, символизира подозренията ви за обещания или изказвания за нещо, което е перфектно решение или това е напълно изкупително. Пример: Една дълбоко религиозна жена си мечтала, че не може да използва светена вода, за да се излекува. В реалния живот тя се справяше със сериозни семейни проблеми, с възможността децата й да бъдат отнети от нея. Тя чувствала, че Бог я пренебрегваше, молейки се за проблемите си, за да си тръгне.