Гореща вода

Мечтата на гореща вода символизира обострянето или влошаването на проблемите. Негативните емоции се окуражават. Тя може да бъде и представяне на енергично чувство на несигурност или страх. Знак, че даден проблем е бил пренебрегнат или е позволено да се увеличи по тежест. Мечтата на гореща вода, излята върху вас, символизира негативните чувства на другите, които въздействате или чувствата за изострени проблеми. Чувството, че нещо в живота ти е станало по-лошо обява~изхвърлен~ върху теб.