Таблетки

Сънят на каменните таблетки символизира чувствата за идеи или вярвания и е много важно да се помни. Тя може да бъде и представянето на много строги правила или основни вярвания. Задайте правила или кодекс за поведение за себе си, който е ~в камък~