Абатство

Когато мечтаете за абатство означава, че не се тревожите духовно, както си, това означава, че сте свободни и в мир със себе си. Тази мечта също означава, че има някой в живота ви, който желае да помогне и подкрепа, така че означава, че можете да вземете всяко решение в живота си, знаейки, че някой ще ви помогне във всяка ситуация, вие ще бъдете в безопасност, докато поемате този риск. Ако мечтаете за руините на абатството, това означава, че всичките ви очаквания ще се провалят и няма да постигнете целта, която очаквате.