Шел, уплътнение

За да видите черупка в съня, обозначава липсата на защита и костюм. Чувстваш се сякаш трябва да бъдеш защитаван от външния свят.