Белина

За да мечтаете, че използвате белина, тя се обявява за необходимостта да се чисти семената си душата. Имаше някои събития или ситуации в живота му, които оставиха негативно въздействие. Изглежда се опитваш да се отървеш от всичко старо и гадно. Понякога нашият подсъзнателно съзнание ни предупреждава за неблагоприятния ефект на нещо, което продължава да действа. В този момент от живота си вече сте били готови да се придвижите напред като по-чист и свеж човек.