Белина

За да видите или използвате белина, когато сънувате, се откроява като символ на Ренесанса. Също така е знак за изцеление и чистота. Вие сте готови да забравите миналото боли, да разрешите всички неимпресивни емоции и да поправите вашето духовно и емоционално здраве.