Изострят

Ако мечтаете за острота на обекта, това означава, че има нещо, което се страхувате или имате много строга личност. Може би трябва да бъдете по-чувствителни и да се отдадете на другите хора на мнения. Уверете се, че мислите за другите, докато мислите за себе си.