Лампа

Мечтата на лампата символизира начините, по които се информирате, успокоението или дава ясна представа. Как се чувства източникът ви на видение, вдъхновение или увереност. Мечтата на счупена лампа символизира чувствата, че източниците ви на информация, разбиране или гаранции са по някакъв начин компрометирани. Вече не можеш да се чувстваш комфортно, че нищо няма значение. Грозните абажури могат да представляват неприятни или непривлекателни източници на информация или помощ. Получаване на помощ от хора, които не ви харесват или усещане, че имате по-малка функция. Неудобен сценарий за функция. Атрактивните абажури могат да представят приятни усещания за вашите източници на информация или помощ. Чувството на комфорт, мисленето не е важно. Семейство, приятели или ситуации, които се чувстват добре, за да получат помощ от. Да имате изключителна функция или удобна настройка за работа.