Копирна

Мечтата за или виждането в съня на копирна машина, представлява липсата на оригиналност и е наклонение да копира други идеи / вярвания. Трябва да започнеш да мислиш за нещата сами. Като алтернатива, той може да покаже желание да се разпространява идея и да се разпространява слуха.