Чаша вода

Мечтата с чаша вода символизира уверено очакване за нещо, което планирате да направите. Знаеш, че можеш да направиш нещо, ако искаш. Мечтата за пиене на чаша символизира общата консумация или ситуация, в която ~го вземаш изобщо~. Негативно, това може да отразява проблемна ситуация, която ви е напълно засегната.