Стъкло за вино

Символът на съня на винена чаша, обозначаваща удоволствие и удовлетворение в живота на човека. От друга страна, това може да е знак за бременност. Счупено винено стъкло има много негативно и неприятно значение, това показва аборт.