Стъкло за вино

Да си взаимодействаш с чаша вино, когато сънуваш, е символичното значение на щастието. Щастлив ли си? Вино стъкло може да бъде символ на богатство, обилно, ранг, пълнота, внука. Тя може също да има символично значение, което обявява бременност. Ако счупите чаша вино, то може да представлява неуспешен резултат от нещо планирано. Счупеното винено стъкло също се откроява като знак за спонтанен аборт.