Смелост

Мечтата с кураж или червата, която символизира негативизъм или проблеми, които не искате да се мисли или разкриват на другите. Виждайки смелостта да се излива, изтичането на нарязан отворен корем символизира проявление на истината, честността и приемането на действия. ~Оставяш всичко надала~. Тя може да отразява тайни, които се разкриват, самоприемането или въздействащ преглед на собствените мисли и чувства на сънуващия. Обсъждаме или изпитваме неща, които ви отвращават. Мечтата за хранене на собствената си смелост или черва символизира изживяващи ситуации, които не искате да говорите или забележите на всички. Може да преживявате ситуации, които са много неудобни, страшни или смущаващи. Чувстваш се отвратен от това, което изпитваш.