Целина

Мечтата за целина символизира отворено отношение. Бъдете отворени за нови идеи или опитайте нови неща. Пример: Млад мъж мечтал целина на щанд. В реалния живот той бавно се опитваше да убеди своите религиозни родители за религията си на обръщане към юдаизма. Целината отразява откритостта, която той желае да продаде на родителите си за промяната на религиите.