Целина

Ако видите целина в съня, като сън показва необходимостта да бъдете по-ясни с тялото си и мислите си. Уверете се, че сте отстранили всички негативни действия, ако е необходимо.