Коста

Мечтаете за брега или да видите в съня на брега, може да означава, че сте на духовно търсене. Крайбрежието символизира срещата между двете държави на ума – рационалната и ирационалната. Сънят може да е метафора за това, което си на пътя. житейски живот. Може да се наложи да приемете нещата по-сериозно.