Лютня

Когато хвърляте алауда в сън, тогава такава мечта показва съдба и невинност.