Албатрос

Мечтата за албатрос символизира аспект на нечие, който е видимо съкрушителен или obnomizing. Ти или някой, който ~краде мястото~ или се чувства като неизбежно проклятие.