Албинизъм

Когато мечтаете за албинос, това означава невинност, стабилен и безвременен живот. Този сън показва колко здравословен и дълъг живот ще има. Уверете се, че сте либерален и отворен човек. Когато мечтаете за една статуя на албинос или фигура от нея, тя символизира това, което обичате и грижовен, тъй като не сте тези, които обичате. Тя представлява това, колко сте загрижени за семейството си, най-добрите неща, които искате за тях. Този сън също казва, че нещата могат да бъдат изоставени.