Изоставени

Мечтата за изоставена сграда символизира изоставена област от живота ви, която е извън границите на фиксирането или връщането. След като остави нещо самостоятелно за толкова дълго време, че рестартирането му или ремонта са извън въпроса. Друга възможност е изоставена сграда да символизира спомените за неуспешни приятелства, стари приятелства или неудобство, напомнящо за разочароващ недостатък. Да мечтаеш, че дадена сграда или пространство е изоставена, може също да представлява чувствата ви за това колко ужасно е да забележите дадена област от живота си, никога да не бъдете обръщани внимание отново. Чувствайки, че в някои области от живота му не е имало шанса да заслужи или развали единствената възможност за успех.