Кубчета лед

Мечтата за лед кубчета, използвани в напитки, символизира проблеми, които повишават нивото на комфорт в някои области на живота си. Тя може да бъде и представяне на подтикване или стимулиране да се мисли или да се държи по определен начин. Човек вижда мечтата за топенето на ледени кубчета символизира съблазняване или стимули, които завършват. Нещо, което ви мотивира да мислите или да действате по определен начин, приключва. Лесна сделка или възможност може да се пропусне. Мечтата да не можеш да намериш или да се сдобиеш с кубчета лед отразява ситуации на живот, които ограничават способността ти да се чувстваш комфортно. Може също така да се посочи ситуация, при която не се изкуси или стимули.