Купидон

Да имаш взаимодействие или да намериш купидон или да видиш Купидон, когато сънуваш, има символично значение и предполага връзка между любов, желание и страст в будния си живот. Появата ви, когато сънувате, може да означава, че трябва да рискувате да се обичате или да бъдете по-енергични в нови проекти.