Грижи

Ако се изцелявате в съня, то може да показва действителния процес на оздравяване, който имате в будния си живот и нямате проблеми по време на движение. Като алтернатива, мечтата за изцеление може да покаже отчаяното търсене на комфорт и помощ.