Алкохол

Мечтата за алкохола символизира опита ви да стесните напълно грешка или проблем, който е излязъл от контрол. Не искаш да мислиш за нещо ново.