Розмарин

Да видиш розмарин, когато сънуваш, има смисъл на нещастие. Розмари също се откроява като знак за запомняне на нещо, за да се чувстват по-добри емоции. Какво е изгубено? Искате ли да запишете нещо? Това може да е връзката или спомените. Защото розмаринът е знак за такава цел.