Инвалид

Сънят, в който сте осакатен n, означава невъзможността да се представят перфектно. Сънят може да покаже и липсата на свобода. Най-интерпретираният смисъл на сакатия обитател е обяснен в интерпретацията на съня на Хендикап.