Кърменето

Ако мечтаете за кърмене, тогава такава мечта показва обич, майчинство и невинност. Мечтателят е да стигнете до точката на живота си, където ще ви обгради нежност и сигурност. Ако човекът мечтаеше за кърмене, тогава такъв сън предсказва скритите сексуални желания или нуждата от любов и обич, която е получена в детството на майката. Грижите, които ще получите също е възможно. За по-подробна интерпретация на съня за съня си, вижте също значението на сестрински грижи, тъй като бихте дали много повече от обяснението за съня си.