Речник

Да мечтаеш, че използваш речник означава, че не вярваш достатъчно. Сънуването на книга, която изброява думите на езика, може също да показва, че за мненията на другите е много важно. Също така, това може да означава, че имате нужда от помощ за намиране на решения на проблемите си. Можеш ли да се справиш с твоите работи? Или имате нужда от помощ от други?