Директен (бокс), директен или кръстосани (бързо удар)

Сънувайки, че сте поразителен някой предполага, че трябва да се предприемат повече инициатива и да спре да се съмнявате в собствените си умения.