Болни

Сънят за това, че е болен символизира проблеми, разочарования или неуспехи, които трябва да очаквате да мине през, преди да започнете да правите това, което наистина искате. Чувствайки се задържан от нещо, което не можеш да контролираш.