Водорасли

Когато мечтаете за водорасли, тогава такъв сън показва борбите, които ще се сблъскате в някои части на живота си.