Наркотици

Докато сънувате, да видите някого или да сте сами в себе си или да приемате наркотици, означава, че имате нужда от ~бързо решение~. Възможно е да се направи потенциално вредна алтернатива като незабавно бягство от проблемите си. Запитай се защо ти трябват лекарства. Какво очакваш да ти донесат наркотиците?