Белезници

Сънят за белезници символизира умствено и емоционално ограничение или липсата на свобода да мислите или да се изразявате както желаете. Вие или някой, който е ограничен, ограничен или контролиран от друго лице или ситуация.