Корема

Ако мечтаете за корема, това означава, че потискате чувствата и инстинктите си. Коремът може да означава също, че имате физиологични проблеми и изпитват запушване или диария. Другият символ на това, че виждате корема в съня си може да означава, че има нещо в живота ви, което ви е трудно да признаете и може да не го приеме, и смисълът на това е, че искате да се отървете от него. Ако видите, че корема ви е уязвим, това означава злоупотреба. Сънят може да означава и вие да искате, но да се страхувате да изразите инстинктите си винаги е имал.