Размазани

Сънят, в който виждате нещо размазано, означава неща, които не можете да видите или да избегнете търна. Сънят показва също объркването в живота ви, където не можете да разберете как да поправите всичко. Размазаното в сънищата може да покаже изгубената връзка с хората около вас. Чувстваш се изключен и не знаеш какво става около теб.