Праз

Когато видите праз в съня, тогава такава мечта показва триумф и безопасност.