Клещи

Сънуването и виждането на чифт клещи се интерпретира като препоръка на подсъзнанието на ума за вас за разглеждане, че може да има нужда да се направи всички подробности за ситуацията, преди да вземе решение за това. Като алтернатива, може да се наложи да се отървете от нещо от живота си. и го издърпайте от пътя.