Освободен

Мечтата за чувство на облекчение може да отразява буден житейски проблеми, които са били намалени или смекчени. Страх или безпокойство може да са преминали. Лоша ситуация може да не е била както го очаквате. Отрицателно, облекчението в съня може да бъде знак, че сте твърде притеснени за добри новини. Търсите причини да вярвате, че всичко ще приключи всичко ок, без да се справи с истинския проблем. Може да се наложи да бъдете по-внимателни за това как оценявате дадена ситуация или вашите решения. Пример: Човек мечтае да изпита облекчение от депресията. Тогава един човек му казал, че няма да се притеснява повече, и тогава се чувства облекчен. В живота той е израснал, очаквайки реалността, че ще бъде принуден да се събуди, за да се отдалечи от новините си у дома и след това да изпита, че това е обърнало вярата му, че преместването е сигурно.