Душата

Сънят, в който човек мечтае да няма душа, показва състоянието на мечтателя, който е безсилник. Това не може да се разпознае като повече от едно тяло. Сънят може да покаже, че сънуващия се срамува от себе си, така че той се чувства бездушен. Вероятно сънуващия е загубил контакт не само със себе си, но и с тези, които е заобиколен. Или сънят може да символизира високото духовно състояние на ума си, особено ако сънувачът вижда собствената си душа.